2005

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ INTRAKAT – ΙΟΥΛΙΟΣ 2005

Ανακοινώνεται ότι η Εταιρία «INTRAKAT» προέβη στη σύνταξη και διάθεση Πληροφοριακού Σημειώματος σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στο οποίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη χρήση των κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 20.09.2001, και μετά την τελευταία μερική αλλαγή της χρήσης αυτών που αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 27.06.2005.
To Πληροφοριακό σημείωμα, θα βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού από την Παρασκευή 08.07.2005 και ώρα 15:00 στο Χ.Α., στα γραφεία του ΣΜΕΧΑ (Φειδίου 14-16), στην Αίθουσα Ενημέρωσης Συνδρομητικού Επενδυτικού Κοινού (Ακαδημίας & Ασκληπιού 1, 1ος Όροφος), καθώς και στα γραφεία της Εταιρίας «INTRAKAT», 19,7 Χ.Θ. Νέας Οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία. Επίσης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.intraκat.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α (www.ase.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων κα Ι.Παπαβασιλείου 210-6674346

Παιανία 08/07/2005
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ