2016

Ανακοίνωση της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) σχετικά με την εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της σε σώμα

Παιανία, 04/03/2016

Α.Π.:291.-

Ανακοίνωση της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) σχετικά με την εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της σε σώμα

Η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT), ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της αποχώρησης του κ. Γεώργιου Κ. Κολιαστάση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, νέο μέλος του Δ.Σ. εξελέγη ο κ. Γεώργιος Αρ. Άννινος.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

 • Δημήτριος Χ. Κλώνης, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
 • Γεώργιος Αρ. Άννινος, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Δημήτρης Σ. Θεοδωρίδης, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
 • Πέτρος Κ. Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
 • Δημήτρης Αρ. Παππάς, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Χαράλαμπος Κ. Καλλής, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Σωκράτης Σ. Κόκκαλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Χρήστος Δ. Μηστριώτης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Σωτήριος Ν. Φίλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 • Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.