2020

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

Παιανία,24/07/2020

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, (δ.τ. INTRAKAT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι o κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, στις 22.07.2020 προέβη σε μεταφορά 93.846 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου της INTRAKAT, συνολικής αξίας 107.922,90 ευρώ, από την ατομική του μερίδα στην Κοινή Επενδυτική Μερίδα με συνδικαιούχους τα τέκνα του Κωνσταντίνο Σουρέτη και Αθανασία Σουρέτη.