Μελέτη και κατασκευή διυλιστηρίου νερού στο Δ.Δ. Αγίου Θωμά

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Μελέτη εφαρμογής, η πλήρης κατασκευή και παράδοση σε θέση λειτουργίας του έργου και των δομών εξυπηρέτησης (δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνικό δίκτυο, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, δίκτυο εσωτερικών δρόμων στο χώρο των εγκαταστάσεων) και επί ένα εξάμηνο ικανοποιητική λειτουργία της εγκατάστασης.
Περίοδος Εκτέλεσης: 2004-2006

Μελέτη και κατασκευή διυλιστηρίου νερού στο Δ.Δ. Αγίου Θωμά map