Έργα αποκατάστασης ζώνης Α1 πάρκου Σχοινιά

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή:  Εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών για τη περιβαλλοντική αποκατάσταση της περιοχής του Σχοινιά, που ρυπαίνουν αισθητικά και χημικά την περιοχή, η οποία αποτελεί μέρος βιότοπου.
Περίοδος Εκτέλεσης: 2004

Έργα αποκατάστασης ζώνης Α1 πάρκου Σχοινιά map