Συντήρηση τηλεπικοινωνιακών κέντρων της Wind Hellas

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Συντήρηση των εννιά τηλεπικοινωνιακών κέντρων της εταιρείας

Συντήρηση τηλεπικοινωνιακών κέντρων της Wind Hellas map