Συντήρηση τηλεπικοινωνιακών κέντρων της Forthnet

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Συντήρηση των 33 τηλεπικοινωνιακών κέντρων της εταιρείας

Συντήρηση τηλεπικοινωνιακών κέντρων της Forthnet map