Πολυώροφο κτίριο γραφείων, Ναυτιλιακός όμιλος Αγγελικούση

Πληροφορίες Έργου

Φορέας Έργου: ΑΓΓΕΜΑΡ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

Τόπος Εκτέλεσης: Καλλιθέα, Αττική

Μελετητές:
Αρχιτεκτονικά: sparch ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ / ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αρχιτέκτων Έργου: Ρένα Σακελλαρίδου
Στατικά: ΠΑΓΩΝΗΣ / ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ /ΚΙΝΑΤΟΣ Ε.Ε.
Η/Μ Εγκαταστάσεις: JEPA Ι. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε

Περίοδος Εκτέλεσης: 2014-2015

Πολυώροφο κτίριο γραφείων, Ναυτιλιακός όμιλος Αγγελικούση map

Περιγραφή Έργου

Το έργο αφορά την κατασκευή νέου κτιρίου του γνωστού ναυτιλιακού Ομίλου Αγγελικούση. Το κτίριο αναπτύσσεται σε 4 υπόγεια και 7 ορόφους σε περίπου 30.000μ2 επιφανείας. Η παρούσα εργολαβία αφορά την κατασκευή της γεωθερμίας, της στεγανολεκάνης και του Φέροντος Οργανισμού με τις ενσωματούμενες σε αυτόν Η/Μ υποδομές.