2019

Intrakat: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Παιανία, 25/07/2019 – Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intrakat, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα σημαντικά γεγονότα του 2018 και οι προοπτικές του Ομίλου.

 

Ο κ. Δημήτρης Κούτρας, Πρόεδρος της Intrakat, δήλωσε: «Σε αυτή την οικονομική συγκυρία της χώρας και με αυτή τη σημερινή κατάσταση του κατασκευαστικού κλάδου, θα υπάρξουν για την Intrakat πολλές προκλήσεις και επομένως και προοπτικές, δεδομένης της οικονομικής υγείας, της οργανωτικής επάρκειας και του νεανικού σθένους, όπως ο ίδιος διαπίστωσα. Η ανάπτυξη των δημοσίων έργων κυρίως με τη μορφή των ΣΔΙΤ και την έντονη περιβαλλοντική διάσταση τους, η ανάγκη για υπηρεσίες διαχείρισης και λειτουργίας δημοσίων και μεγάλων ιδιωτικών έργων, δείχνουν την εστίαση των μελλοντικών μας δραστηριοτήτων. Από την άλλη πλευρά τα Βαλκάνια είναι προφανώς η «αυλή» μας και οσονούπω θα διέπονται όλα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, γεγονότα γνώριμα στην ελληνική τεχνογνωσία. Έτσι πιστεύω ότι οι στόχοι μας είναι ρεαλιστικοί και θα τα καταφέρουμε να τους υλοποιήσουμε με εμπειρία και νεανικότητα.»

 

O κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, τόνισε στην ομιλία του: «Η νέα στρατηγική της ΙΝΤΡΑΚΑΤ που εκπονήθηκε και ήδη εκτελείται συνδυαστικά με τις ενδοεταιρικές αλλαγές και τη νέα μετοχική σύνθεση, υπηρετεί ρεαλιστικά τους στόχους μας. Επιλέγουμε και επικεντρωνόμαστε σε υλοποιήσιμους στόχους, προσαρμοζόμαστε με ευελιξία και ταχύτητα στο νέο περιβάλλον, βλέπουμε καθαρά και διαβλέπουμε ευκαιρίες για νέες δραστηριότητες».

 

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις εκτίμησε ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ανοίγονται μεγάλες προοπτικές για την κατασκευαστική αγορά, δηλώνοντας: «Εκτιμώ ότι υπάρχει η πολιτική πρόθεση να ξαναγίνει ο κλάδος μας, πυλώνας ανάπτυξης της Οικονομίας όπως και η πρόθεση της απλοποίησης, επιτάχυνσης και εξυγίανσης των γραφειοκρατικών ανασταλτικών εμποδίων που πνίγουν την υγιή επιχειρηματικότητα»

Στους κύριους στόχους της εταιρείας για την επόμενη τριετία, ανέφερε, ότι εστιάζουν

  • στην διαχρονική αύξηση του κύκλου εργασιών
  • στη διατήρηση του υψηλού ανεκτέλεστου υπόλοιπου συμβάσεων
  • στην επικέντρωση σε δημόσια έργα υποδομών, σε έργα ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεων, σε περιβαλλοντικά έργα και σε υπηρεσίες FM (facility management)
  • στην επέκταση της δραστηριότητας στο εξωτερικό και δη στα Βαλκάνια και τέλος
  • στην βελτίωση του χρηματοπιστωτικού προφίλ της εταιρείας.

Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της Intrakat για το 2018, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 232,1 εκατομμύρια ευρώ έναντι 147,2 εκατομμύρια ευρώ το 2017 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 58%. Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε 10,3 εκατομμύρια ευρώ έναντι 9,6 εκατομμύρια ευρώ το 2017. Τo συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ξεπερνά τα 440 εκατομμύρια ευρώ, με τα νέα έργα προς υπογραφή να φτάνουν τα 120 εκατομμύρια ευρώ.

 

Σχετικά με την Intrakat

Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ. Tο 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών – υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Corporate Communications Manager
T: 21–06674646 E: ipapav@intrakat.gr  Web: www.intrakat.com