Κατασκευή Δικτύου Έξυπνου Οικισμού

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Κατασκευή του πρώτου ολοκληρωμένου δικτύου οπτικών ινών στην Ελλάδα το οποίο συνδέει με οπτική ίνα 256 κτίρια και 330 χρήστες και καλύπτει μέσω ασύρματης τεχνολογίας Wi-fi ένα μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης, προσφέροντας πρωτοποριακές ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο internet, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής τηλε-εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής υγείας.

Κατασκευή Δικτύου Έξυπνου Οικισμού map