Μελέτη Κατασκευή Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γ.Ν. Κέρκυρας

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Ανέγερση Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος, δύο ορόφων, δυναμικότητας 21 κλινών, 2.296 τ.μ στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Μελέτη Κατασκευή Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γ.Ν. Κέρκυρας map