Κατασκευή αγωγού υψηλής παροχής φυσικού αερίου

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Kατασκευή σε κοινοπραξία εργασιών πολιτικού μηχανικού αγωγού υψηλής παροχής φυσικού αερίου 54 χλμ.

Κατασκευή αγωγού υψηλής παροχής φυσικού αερίου map