Σιδηροδρομική Γραμμή τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη

Πληροφορίες Έργου

Κατασκευή Σιδηροδρομικής Γραμμής, Σιδηροδρομικών Σταθμών, Στάσεων και Η/Μ οδικών έργων στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη

Περιγραφή: Κατασκευή υποδομής νέας διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα από ΧΘ 73+135 έως ΧΘ 79+750 (80+493 ΝΣΓΥΤ), Σιδηροδρομικών Σταθμών και Στάσεων (κτίρια, αποβάθρες, στέγαστρα και περιβάλλων χώρος) και Η/Μ οδικών έργων στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη.

Περίοδος Εκτέλεσης :2012-

Σιδηροδρομική Γραμμή τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη map