Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας, Ρουμανία

Πληροφορίες Έργου

Περιγραφή: Κατασκευή σταθμών βάσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας
Περίοδος Εκτέλεσης: Μάρτιος 2007 – Δεκέμβριος 2008

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας, Ρουμανία map