ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. – Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στη νότια και κεντρική Αττική

Πληροφορίες Έργου

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. – Δίκτυο διανομής και παροχέτευσης αγωγών φυσικού αερίου στη νότια και κεντρική Αττική

Περιγραφή: Κατασκευή σε κοινοπραξία δικτύου διανομής και παροχέτευσης αγωγών φυσικού αερίου ,238 χλμ. δίκτυο πολυαιθυλενίου και 10 χλμ. χαλύβδινο δίκτυο

ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. – Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στη νότια και κεντρική Αττική map