Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες Έργου

Φορέας Έργου: Ίδρυμα Αθανασίου & Μαρίνας Μαρτίνου

Τόπος Εκτέλεσης: Βούλα, Αττικής

Περίοδος Εκτέλεσης: 2020

Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ map

Περιγραφή Έργου

Κατασκευή νέου κτιρίου τμήματος επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ), ουρολογικής κλινικής και εργαστηρίων. Ανακατασκευή, εκσυγχρονισμός υφισταμένου κτιρίου ΤΕΠ και τμήματος απεικονίσεων και αιμοδοσίας.