2005

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ INTRAKAT

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων της ΙΝΤRΑΚΑΤ για το 2004 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2003, καθώς διαμορφώθηκαν στα 8,47 εκατ. Ευρώ έναντι 7,06 εκατ. Ευρώ το 2003, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 61,86 εκατ. Ευρώ έναντι 56,19 εκατ. Ευρώ το 2003. Η λειτουργική κερδοφορία της εταιρίας (EBIT) διαμορφώθηκε σε 4,32 εκατ. Ευρώ.
Η αύξηση στα οικονομικά αποτελέσματα, αντικατοπτρίζει τη συνέπεια που επιδεικνύει η Intrakat στην επίτευξη των στόχων της κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, και την κατατάσσει στους «ισχυρούς» του κατασκευαστικού κλάδου καθώς παραμένει σταθερά στις 5 πρώτες θέσεις του συνόλου των εισηγμένων κατασκευαστικών εταιρειών ως προς τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις, σύμφωνα με έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στα πλαίσια αυτά η Intrakat θα συνεχίσει και για τη χρήση 2004 την συνεπή μερισματική πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια.