2020

Σημαντική βελτίωση στα Οικονομικά Αποτελέσματα 2019

Δελτίο Τύπου

 

Intrakat: Σημαντική βελτίωση στα Οικονομικά Αποτελέσματα 2019

 

  • Αύξηση 23% των ενοποιημένων πωλήσεων, στα €286 εκατ. το 2019 έναντι 232,1 εκατ. ευρώ το 2018 
  • Αύξηση 33,9% στο προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου, στα €14,2 το 2019 εκατ. έναντι €10,6 εκατ. το 2018

 

Παιανία, 19/06/2020 –Η εταιρεία Intrakat ανακοινώνει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2019, ενοποιημένα και εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Όμιλος

Οι πωλήσεις του Ομίλου το 2019 ανήλθαν σε €286 εκατ. έναντι €232,1 εκατ. του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 23%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην πλήρη ανάπτυξη των εργασιών των αμιγώς κατασκευαστικών έργων της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη €2,3 εκατ. έναντι κερδών €0,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €0,6 εκατ. έναντι ζημιών €2,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε €15,7 εκατ. έναντι €9,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA σε €14,2 εκατ. έναντι €10,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Εταιρεία

Αντίστοιχα οι πωλήσεις της Εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €272,3 εκατ. έναντι € 217,6 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 25% σε σχέση με το 2018.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε κέρδη € 5,5 εκατ. έναντι κερδών € 6,6 εκατ. του 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 3,5 εκατ. έναντι κερδών € 3,1 εκατ.

Το EBITDA της Εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €15,9 εκατ. έναντι €8,8 εκατ. την προηγούμενη χρήση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA σε € 14,4 εκατ. έναντι € 10,6 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

 

Ο Όμιλος INTRAKAT υπέγραψε εντός του 2019 νέες συμβάσεις εκτέλεσης έργων ύψους €80 εκατ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της Εταιρείας στις 31.12.2019 ανερχόταν σε €375,4 εκατ., πλέον €208,6 εκατ. νέα έργα στα οποία έχει μειοδοτήσει η Εταιρεία και αναμένεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την υπογραφή τους.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intrakat, κ. Πέτρος Σουρέτης, ανέφερε: «Το 2019 η Intrakat συνέχισε τη δυναμική της πορεία παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα κέρδη της. Εφαρμόζουμε με συνέπεια τον στρατηγικό σχεδιασμό μας, επικεντρωνόμαστε σε projects υψηλής προστιθέμενης αξίας και  διαβλέπουμε έγκαιρα τις σημαντικές ευκαιρίες για νέες δραστηριότητες υλοποιώντας με συνέπεια, αξιοπιστία και κορυφαία ποιότητα τα έργα μας»

Διευκρινίζεται ότι η ορθή εφαρμογή από την εταιρεία των μέτρων που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της πανδημίας Covid-19 και η κρατική μέριμνα για την ομαλοποίηση σταδιακά της κατάστασης που αφορά την εξέλιξη παραγωγής των κατασκευαστικών έργων, δημιουργούν την πεποίθηση ότι η εντατικοποίηση στο εναπομείναν διάστημα του 2020 θα περιορίσει τις όποιες απώλειες στα βασικά μεγέθη των πωλήσεων και της κερδοφορίας (κέρδη, EBITDA) για το έτος 2020.

 

Σχετικά με την Intrakat

Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Από το 2001 διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ. Tο 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Με την πολύχρονη εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία και εξειδίκευση που διαθέτει δραστηριοποιείται στις κατασκευές δημοσίων έργων υποδομής, σε έργα ΣΔΙΤ και σε έργα περιβάλλοντος και καινοτομίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Corporate Communications Manager

T: 21–06674646 E: ipapav@intrakat.gr W: www.intrakat.com