2018

Οικονομικά αποτελέσματα 2018

Έτους

Ετήσια οικονομική έκθεση 2018

Εξαμήνου

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση 6Μ 2018

 

Οικονομικά στοιχεία θυγατρικών

FRACASSO HELLAS
Ετήσια οικονομική έκθεση 2018

 

ΒΗΤΑ ΠΚ ΙΚΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (πρώην ΒΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ)
Ετήσια οικονομική έκθεση 2018

 

RURAL CONNECT
Ετήσια οικονομική έκθεση 2018

 

ΕΛ.ΣΤΑΘ. Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2018

 

ΣΤΕΛΣΤΑΘ Α.Ε.
Ετήσια οικονομική έκθεση 2018