Κατάστημα Σούπερ Μάρκετ LIDL, Διαβατά Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες Έργου

Φορέας Έργου: LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε

Τόπος Εκτέλεσης: Διαβατά Θεσσαλονίκης

Περίοδος Εκτέλεσης: Από 07-12-2015 έως 18/06/2016

 

Κατάστημα Σούπερ Μάρκετ LIDL, Διαβατά Θεσσαλονίκης map

Περιγραφή Έργου

Προσθήκη κατ’ επέκταση κατασκευή υπόγειων Η/Μ χώρων, αντικατάσταση στέγης και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης υπεραγοράς τροφίμων