2017

Επίσημη έναρξη εργασιών για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Σερρών

Δελτίο Τύπου

 

Επίσημη έναρξη εργασιών για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Σερρών

 

Παιανία, 22/06/2017 – Πραγματοποιήθηκε σήμερα η εκδήλωση για την επίσημη έναρξη εργασιών κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Σερρών στη θέση «Ερείπια Νεράιδας» του Δήμου Ηράκλειας Σερρών. Το έργο «Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών» υλοποιείται με τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου, του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανώνυμης Εταιρίας Ειδικού Σκοπού «ΣΙΡΡΑ Α.Ε.» την οποία αποτελούν η σύμπραξη των εταιρειών Intrakat – Archirodon – Envitec.

 

Τα εγκαίνια του έργου πραγματοποιήθηκαν από τον κ. Μιχάλη Γεράνη, Πρόεδρο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας και τον  κ. Πέτρο Σουρέτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της  Intrakat, εκ μέρους του Ιδιωτικού Φορέα της Σύμπραξης, της Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού «ΣΙΡΡΑ Α.Ε.», παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κατά την εκδήλωση, ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, τόνισε τα ακόλουθα:

«Η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που υλοποιεί η ένωση εταιρειών Intrakat – Archirodon – Envitec αποδεικνύει ότι μέσω συνεργασιών προκύπτει η βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων για σημαντικά έργα. Παράλληλα αναδεικνύει την εμπιστοσύνη που υπάρχει στις ελληνικές τεχνικές εταιρείες.

Τα οφέλη για την ευρύτερη περιοχή των Σερρών, της Κεντρικής Μακεδονίας και για την εθνική οικονομία από την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας είναι πολλαπλά:

  • δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, σε βάθος 25 ετίας,
  • θα αξιοποιήσουμε τοπικά συνεργεία υπεργολάβων κατά την περίοδο κατασκευής του έργου
  • και βέβαια εφαρμόζεται ένα σύγχρονο, υψηλής τεχνολογίας σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, από τα καλύτερα της Ευρώπης

Θα είμαστε μαζί τα επόμενα 25 χρόνια ορίζοντας την αρχή μιας νέας εποχής για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής».

 

Αντικείμενο της Σύμπραξης είναι η μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων του Νομού Σερρών. Η ανάδοχος Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού αποτελείται από τις εταιρείες Intrakat (40%), Archirodon (40%), Envitec (20%). Φορέας Υλοποίησης και Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36,2 εκατομμύρια ευρώ και για την υλοποίηση της μονάδας έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 15,2 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το υπόλοιπο ποσό της επένδυσης καλύπτεται από ίδια κεφάλαια της κοινοπραξίας (9,2 εκατ. ευρώ) και τραπεζικό δανεισμό (11,8 εκατ. ευρώ).

 

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου απαιτεί περίπου 2 χρόνια και η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων, δυναμικότητας 63 χιλιάδων τόνων απορριμμάτων (ανά έτος), στο πλαίσιο των όρων της σύμβασης, για 25 έτη μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Η μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων νομού Σερρών θα καλύπτει τους δήμους του νομού Σερρών (Δ. Αμφίπολης, Δ. Βισαλτίας, Δ. Εμμανουήλ Παππά, Δ. Ηρακλείας, Δ. Νέας Ζίχνης, Δ. Σερρών, Δ. Σιντικής) και το Δήμο Κιλκίς και υλοποιεί τους στόχους που έχουν τεθεί από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΣΔΑ Κ. Μακεδονίας), όπως έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η μονάδα θα χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες της μηχανικής ανακύκλωσης και της αερόβιας κομποστοποίησης. Η μηχανική ανακύκλωση θα χρησιμοποιείται για την ανάκτηση υλικών (πλαστικό, μέταλλο, χαρτί) με σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό όπως οπτικούς διαχωριστές, μαγνητικούς διαχωριστές, κ.α. Η αερόβια κομποστοποίηση του υπολειπόμενου κλάσματος θα γίνεται με στόχο την παραγωγή Υλικού Τύπου Κομπόστ για χρήσεις όπως αποκαταστάσεις λατομείων, Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων, κ.λ.π. Ειδικά για το κομπόστ, η επιλεγείσα τεχνολογία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δεχθεί η μονάδα καθαρά υλικά προδιαλεγμένα στην πηγή όπως είναι o στόχος της Πολιτείας και έτσι να παράγει υψηλής ποιότητας κομπόστ κατάλληλο ακόμη και για γεωργική χρήση.

Στα οφέλη του έργου, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, περιλαμβάνονται:

  • η εφαρμογή μιας λύσης περιβαλλοντικά αποδεκτής,
  • η τόνωση της απασχόλησης με δημιουργία 150 θέσεων εργασίας στην περίοδο κατασκευής και 25ετους λειτουργίας,
  • η αποφυγή επιβολής προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
  • η δυνατότητα άντλησης εσόδων από την παραγωγή προϊόντων από την επεξεργασία των απορριμμάτων

 

Σχετικά με την Intrakat

 

Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ. Tο 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών – υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat

T: 21–06674646 E: ipapav@intrakat.gr  Web: www.intrakat.com

 

Χριστίνα Γερονικόλα, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat

T: 21–06674618 E: cgeronic@intrakat.gr  Web: www.intrakat.com