2005

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ INTRAKAT

Η INTRAKAT στο πλαίσιο της οργανωτικής αναδιοργάνωσης της ολοκλήρωσε τη νέα εταιρική ιστοσελίδα (www.intrakat.gr) η οποία παρουσιάζει την δομή και την εταιρική ταυτότητα του Ομίλου.

Η Εταιρική Ιστοσελίδα υλοποιήθηκε βασιζόμενη στην υψηλή αισθητική και την λειτουργικότητα με στόχο την δυναμική παρουσίαση της εμπειρίας και της εξειδίκευσης της Εταιρείας και της αναπτυξιακής στρατηγικής της η οποία επικεντρώνεται σε νέους σύγχρονους τομείς όπως είναι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, η ενέργεια, η διαχείριση φυσικών πόρων και το περιβάλλον.

Η δομή της ιστοσελίδας παρέχει την δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της INTRAKAT στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και τη δραστηριοποίηση της σε τομείς κοινωνικής ευαισθητοποίησης, ασφάλειας και υγιεινής.

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρωτοβουλία της INTRAKAT στο χώρο του Πολιτισμού και των Εικαστικών όπου σε συνεργασία με την ζωγράφο Έλλη Χρυσίδου κυκλοφόρησε μια σειρά έργων ζωγραφικής με βασικό θέμα τα κατασκευαστικά έργα της Εταιρείας, τα οποία παρουσιάζονται στην νέα ιστοσελίδα.