Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Αυλώνα – Φάση 1

Πληροφορίες Έργου

Φορέας Έργου: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία

Τόπος Εκτέλεσης: Αυλώνας, Αλβανίας

Περίοδος Εκτέλεσης: 2015 – 2017

 

Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Αυλώνα – Φάση 1 map

Περιγραφή Έργου

Ανακατασκευή και διαπλάτυνση οδικής αρτηρίας μήκους περίπου 4,5 χιλιομέτρων και παράλληλου παραλιακού πεζόδρομου κατά μήκος της ακτογραμμής μεταξύ της περιοχής Σκέλε και της οδικής σήραγγας Αυλώνα, κατασκευή πλατειών, χώρων στάθμευσης, παρακείμενων πάρκων, υποστηρικτικών υποδομών για την οδική αρτηρία και την προκυμαία, καθώς και συνοδευτικών αρδευτικών, αποχετευτικών δικτύων και ηλεκτρομηχανολογικών έργων.