Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Αλιάρτου

Περιγραφή:  Μελέτη, κατασκευή και παράδοση σε θέση καλής λειτουργίας των κατασκευών εξυπηρέτησης του έργου, αποδοτική λειτουργία για διάστημα 12 μηνών, εκπαίδευση του προσωπικού και παράδοση σειράς ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση του.
Περίοδος Εκτέλεσης: 1999-2001