Αντιστήριξη χειμάρρου Ξυλοκέρα Αρσακείου Πατρών

Περιγραφή: Αντιστήριξη χειμάρρου Ξυλοκέρα Αρσακείου Πατρών