Μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού

Περιγραφή: Μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού
Περίοδος Εκτέλεσης: 1993-2000