Αποχέτευση Άργους – Ολοκλήρωση δικτύου στην εντός σχεδίου πόλης περιοχή

Περιγραφή: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης μήκους 10.000 μ, αντικατάσταση δικτύου ομβρίων υδάτων και ύδρευσης, κατασκευή φρεατίων επίσκεψης και πεζοδρομίου και αποκατάσταση οδοστρωμάτων.
ΠερίοδοςΕκτέλεσης: 2002-2005