Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς τμήμα 1ο (από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων)

Περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει την   κατασκευή:

  • δίδυμου κλειστού ορθογωνικού οχετού συνολικού μήκους 3,3 χλμ
  • νέων αγωγών ακαθάρτων συνολικού μήκους 2,1 χλμ
  • κατασκευή και λειτουργία αντλιοστασίου ονομαστικής παροχής 2.340 μ3/ωρ
  • νέας σιδηροδρομικής γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα ανοίγματος 23,75μ
  • αγωγών ομβρίων συνολικού μήκους 410 μ

Περίοδος Εκτέλεσης2012-