INTRAKAT – οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2011 βάσει Δ.Π.Χ.Α.

Παιανία, 30 Μαρτίου 2012

Τα ετήσια οικονομικά του αποτελέσματα για το 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ανακοίνωσε ο όμιλος INTRAKAT, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής:

Όμιλος

Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών για τη χρήση 2011 διαμορφώθηκε σε € 127,0 εκατ. έναντι € 191,0 εκατ. του 2010 σημειώνοντας μείωση κατά  33,5%.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 3,4 εκατ. έναντι € 4,6 εκατ. και είναι μειωμένα κατά 26% , ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε  € 1,0 εκατ. έναντι € 1,8 εκατ. και είναι μειωμένα κατά 43,7%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων του Ομίλου (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε € 10,6 εκατ. έναντι € 10,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 3%.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 1,4 εκατ. έναντι € 2,1 εκατ. και μειώθηκαν κατά 31,7%.

Μητρική

Σε επίπεδο εταιρείας ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 69,4 εκατ. έναντι € 129,8 εκατ. σημειώνοντας μείωση 46,6% σε σχέση με το 2010.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 2,0 εκατ. έναντι € 4,0 εκατ. και είναι μειωμένα κατά 49,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 409 χιλ.  έναντι € 2,3 εκατ. και είναι μειωμένα κατά 82%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της Εταιρείας (EBITDA), ανήλθαν σε € 7,5 εκατ. έναντι € 9,2 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 18,5%.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά 24,62% για το 2011 και διαμορφώθηκαν σε €113,9 εκατ. έναντι €151,1 εκατ. το 2010 και σε επίπεδο εταιρείας μειώθηκαν κατά 25,15% και διαμορφώθηκαν σε €76,8 εκατ. από €102,6 εκατ. το 2010.

Περαιτέρω, οι τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου παρουσιάζουν βελτίωση κατά 29,4% και ανήλθαν σε € 38,6  εκατ. έναντι € 54,7 εκατ., ενώ για την Εταιρεία παρουσιάζουν βελτίωση κατά 31,9% και ανήλθαν σε  € 27,0 εκατ. από € 39,7 εκατ.

 


Ο Όμιλος INTRAKAT έχει καταφέρει στο πολύ δύσκολο για την επιχειρηματικότητα περιβάλλον της τελευταίας διετίας να διατηρεί σταθερή την θέση που κατέχει ανάμεσα στις πέντε καλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, έχει περιορίσει τις απώλειες και εκτιμάται ότι η πορεία του αυτή θα διατηρηθεί και για το 2012.

Μέσω των 3 εργοληπτικών πτυχίων που διαθέτει ο Όμιλος (INTRAKAT 7ης τάξης, ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ 5ης τάξης και EUROKAT 3ης τάξης), συμμετέχει ανταγωνιστικά στις διαδικασίες δημοπράτησης νέων κατασκευαστικών έργων ενώ διατηρεί το ανεκτέλεστο των έργων που πρόκειται να κατασκευάσει στα επίπεδα των 250 – 300 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων έργων στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ανερχόταν σε € 180 εκατ. πλέον € 124 εκατ. νέα έργα στα οποία έως και τον Μάρτιο του 2012 έχει μειοδοτήσει ο Όμιλος και από αυτά έχουν συμβασιοποιηθεί € 40 εκατ. περίπου, ενώ για τα υπόλοιπα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την τελική υπογραφή τους.
Σχετικά με την Intrakat

Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της Intracom Holdings. Είναι εισηγμένη από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η Intrakat αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών–υποδομής), του περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος Intrakat απασχολεί 399 άτομα.

Πληροφορίες για θέματα Τύπου

Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας Intrakat
T: 21–06674346, E: ipapav@intrakat.gr Web: www.intrakat.com