Κεντρική & Βόρεια Ελλάδα

  • 3 φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1,1MWp στο Νομό Αττικής
  • Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 1,6MWp στο Νομό Ημαθίας
  • Φωτοβολταϊκό σύστημα σε στέγη συνολικής ισχύος 901KWp στο Νομό Θεσσαλονίκης
  • 3 φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 300KWp στο Νομό Βοιωτίας
  • Φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ισχύος 100KWp στο Νομό Λάρισας