Σταθμοί κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία

Περιγραφή: Υπηρεσίες πρόσκτησης, μελετών κατασκευής 60 σταθμών κινητής τηλεφωνίας σε όλη τη χώρα