Επέκταση τερματικού σταθμού κατά 2.029 m2 με εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών.

Αναδιαμόρφωση και επέκταση του πυροσβεστικού σταθμού.