Η μετοχή

Bιομηχανία: Κατασκευές/ Μεταλλικές Κατασκευές
Συμμετοχή σε δείκτες:
FTSE/Χ.Α. SmallCap 80, FTSE/Χ.Α. 140, FTSE/Χ.Α. Κατασκευές/Υλικά

Σύμβολο μετοχής στο Χ.Α.: ΙΝΚΑΤ
Σύμβολο μετοχής στο Reuters: INCr.AT
Σύμβολο μετοχής στοBloomberg:
INKAT GA

Δείτε στοιχεία για την ταυτότητα και την καθημερινή τιμή κλεισίματος της μετοχής της INTRAKAT :

Ημερομηνία20/10/2017
Κλείσιμο0,64
Άνοιγμα0,70
Μεταβολή-17,95%
Συν.Όγκος37.115
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ