Η μετοχή

Bιομηχανία: Κατασκευές/ Μεταλλικές Κατασκευές
Συμμετοχή σε δείκτες:
FTSE/Χ.Α. SmallCap 80, FTSE/Χ.Α. 140, FTSE/Χ.Α. Κατασκευές/Υλικά

Σύμβολο μετοχής στο Χ.Α.: ΙΝΚΑΤ
Σύμβολο μετοχής στο Reuters: INCr.AT
Σύμβολο μετοχής στοBloomberg:
INKAT GA

Δείτε στοιχεία για την ταυτότητα και την καθημερινή τιμή κλεισίματος της μετοχής της INTRAKAT :

Ημερομηνία21/6/2017
Κλείσιμο0,40
Άνοιγμα0,40
Μεταβολή0,00%
Συν.Όγκος30.200
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ