ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Φορέας Έργου: Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας AE

 

Τόπος Εκτέλεσης: Ν. Βοιωτίας

 

Περιγραφή: Μελέτη, Κατασκευή και Δοκιμαστική Λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερών Αποβλήτων των Δήμων Θηβαίων, Αλιάρτου και Τανάγρας, συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 35.000 t/έτος αστικών στερεών αποβλήτων (σύμμεικτων & προδιαλεγμένων) και 7.000 t/έτος ιλύος.

 

Περίοδος Εκτέλεσης: 2017-2019