Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας, Ρουμανία

Περιγραφή: Κατασκευή σταθμών βάσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας
Περίοδος Εκτέλεσης: Μάρτιος 2007 – Δεκέμβριος 2008