Παράκαμψη Άρτας Φιλιππιάδας – τμήμα Αγ. Δημήτριος Σελλάδες

Περιγραφή: Παράκαμψη Άρτας Φιλιππιάδας – τμήμα Αγ.Δημήτριος Σελλάδες, 39 χλμ., κατασκευή σε κοινοπραξία