Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά στην Κόρινθο

Περιγραφή: Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά στην Κόρινθο, κατασκευή σε κοινοπραξία