Προσθήκη κατ’ επέκταση αποθήκης – Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου – Εσωτερικές διαρρυθμίσεις υπάρχοντος – Κατασκευή φυλακίου στη θέση «Σαμάρθι»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Έργου: LIDL HELLAS

Τόπος Εκτέλεσης: Καλύβια Θορικού

Περιγραφή: Κατασκευή επέκτασης κεντρικών αποθηκών Lidl Hellas. Αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου κατά 12.500 μ2 και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου γύρω από αυτή καθώς και της εισόδου και του φυλακίου ελέγχου.

Περίοδος Εκτέλεσης: Μάιος 2015 – Μάρτιος 2016