Νέο πεδίο ελιγμών κρατικού αερολιμένα Πάρου

Περιγραφή: Κατασκευή του νέου πεδίου ελιγμών του κρατικού αερολιμένα Πάρου.
Περίοδος Εκτέλεσης: 2012-2014