Νέο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτης ΙΙ στη Νεάπολη Λασιθίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Έργου: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ (ΚΤ.ΥΠ ΑΕ) 

Τόπος Εκτέλεσης: Νεάπολη Λασιθίου Κρήτης

Περιγραφή: Κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος φυλακής αποτελούμενο από δύο λειτουργικές ενότητες:

α)  τα κτίρια διοίκησης (εξωτερικό θυρωρείο-εξωτερική φρουρά, κτίριο διοικητηρίου και κτίριο επαγγελματικής κατάρτισης) και

β)  τα κτίρια της κυρίως φυλακής (κτίριο κοιτωνισμού και των καθημερινών δραστηριοτήτων δυναμικότητας 210 κελιών, πειθαρχικά κελιά και κτίριο πολιτιστικών εκδηλώσεων)

Περίοδος Εκτέλεσης: