Νέο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Έργου: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ (ΚΤ.ΥΠ ΑΕ)

Τόπος Εκτέλεσης: Νικηφόρος, Δράμας

Περιγραφή: Κατασκευή κτιριακού συγκροτήματος φυλακής, σε οικόπεδο 100 περίπου στρεμμάτων. Η συνολική επιφάνεια των διώροφων κτιρίων του συγκροτήματος είναι 16.900 τ.μ., με υπόγειους χώρους 2.750 τ.μ. περίπου. Τα κτίρια στεγάζουν την κυρίως φυλακή και τις υποστηρικτικές λειτουργίες αυτής.

Περίοδος Εκτέλεσης: