Νέα σύμβαση ύψους 1,8 εκατ. Ευρώ υπέγραψε η ΙNTRAKAT με τη ΔΕΠΑ