Μητροπολιτικό Δίκτυο οπτικών ινών της Cyta Hellas στην Αττική

Περιγραφή: Ανάπτυξη μητροπολιτικού δικτύου 270χλμ στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (Υποέργο 1 – 5) σε 50 αστικά κέντρα του ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης.