Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και θέση σε λειτουργία αιολικού πάρκου 6,6 ΜW και συνοδών έργων διασύνδεσης στο Τριγωνομετρικό δημοτικής ενότητας Πολυκάστρου, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Έργου: TAFF PRIME DEVELOP ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τόπος Εκτέλεσης: Τριγωνομετρικό, Πολύκαστρο Κιλκίς

Περιγραφή: Αιολικό πάρκο συνολικής ισχύος 6,6 MW αποτελούμενο από δύο ανεμογεννήτριες ισχύος 3,3MW έκαστη και ενάερια γραμμή μεταφοράς 20KV μήκους 20χλμ.

Περίοδος Εκτέλεσης: 2016