Κατασκευή Τεμένους στην περιοχή Βοτανικού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Έργου:  Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Τόπος Εκτέλεσης: Βοτανικός, Αθήνα

Περιγραφή: Κατασκευή μεταλλικού κτιρίου Τεμένους, συνολικής επιφάνειας 1.000 τ.μ., τα οποία κατανέμονται σε ισόγειο και ημιώροφο, χωρητικότητας 350 ατόμων, σε οικόπεδο έκτασης 17 στρεμμάτων.

Το κτίριο περιλαμβάνει:

  • Λατρευτικό χώρο Ανδρών
  • Λατρευτικό χώρο Γυναικών
  • Βοηθητικούς χώρους ανδρών & γυναικών (Αποδυτήρια)
  • WC ανδρών & WC γυναικών
  • Γραφείο Ιμάμη
  • Γραφείo Μουεζίνη

Περίοδος Εκτέλεσης: Οκτώβριος 2016 – Απρίλιος 2017