Θησεύς Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Έργου: ΘΗΣΕΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τόπος Εκτέλεσης: Καλλιθέα, Αττικής

Περιγραφή: Κέντρο αποκατάστασης, αποθεραπείας, κλειστής και ημερήσιας νοσηλείας, δυναμικότητας 58 κλινών

Περίοδος Εκτέλεσης: 2014-2016