Βιομηχανικό – τεχνολογικό πάρκο «Calea Torontaului», Ρουμανία

Περιγραφή: Κατασκευή βιομηχανικού και τεχνολογικού πάρκου, συνολικής επιφάνειας 180.000 τ.μ.
Περίοδος Εκτέλεσης: Απρίλιος 2003 – Οκτώβριος 2004