Ανέγερση κτιρίου για την προσωρινή λειτουργία του αεροσταθμού στον νέο αερολιμένα Πάρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Έργου: Olympic Air Ανώνυμη Εταιρεία Αεροπορικών Μεταφορών

Τόπος Εκτέλεσης: Πάρος

Περιγραφή: Κατασκευή κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, υπόστεγου αποσκευών και συνοδά έργα στον νέο αερολιμένα Πάρου

Περίοδος Εκτέλεσης: 2016