Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Αυλώνα – Φάση 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Έργου: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία

Τόπος Εκτέλεσης: Αυλώνας, Αλβανίας

Περιγραφή: Ανακατασκευή και διαπλάτυνση οδικής αρτηρίας μήκους περίπου 4,5 χιλιομέτρων και παράλληλου παραλιακού πεζόδρομου κατά μήκος της ακτογραμμής μεταξύ της περιοχής Σκέλε και της οδικής σήραγγας Αυλώνα, κατασκευή πλατειών, χώρων στάθμευσης, παρακείμενων πάρκων, υποστηρικτικών υποδομών για την οδική αρτηρία και την προκυμαία, καθώς και συνοδευτικών αρδευτικών, αποχετευτικών δικτύων και ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Περίοδος Εκτέλεσης: 2015 – 2017