Φράγμα Αποσελέμη – Έργα Ενίσχυσης Ταμιευτήρα

Πληροφορίες Έργου

Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη – Έργα Ενίσχυσης Ταμιευτήρα Φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου

Φορέας Έργου: Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

Τόπος Εκτέλεσης: Κρήτη

Περιγραφή: Η κατασκευή έργου αφορά την ενίσχυση του ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου και περιλαμβάνει την υπογειοποίηση τμήματος αγωγού, με την κατασκευή σήραγγας, μήκους περίπου 3,5 χλμ, η οποία θα διανοιχθεί με TBM (μέθοδος ολομέτωπης κοπής)

Περίοδος Εκτέλεσης: 2012-

Φράγμα Αποσελέμη – Έργα Ενίσχυσης Ταμιευτήρα map